Dokumenty

Dokumenty Szkoły

 

STATUT SZKOŁY

 

==============================================================

Dokumenty Stowarzyszenia

 

STATUT STOWARZYSZENIA

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2012

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2011

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2010

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SWRiEDW:

 

Porządek obrad

Sprawozdanie finansowe za 2010 rok - pasywa i aktyw

Sprawozdanie finansowe za 2010 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok

Sprawozdanie zarządu za 2010 rok

Uchwała zarządu nr 2 2011

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2009

 

WALNE ZEBRANIE SWRiEDW:

 

Porządek obrad

Sprawozdanie zarządu

Sprawozdanie finansowe za 2009 rok

Protokół z obrad

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2008

 

WALNE ZEBRANIE SWRiEDW:

 

Porządek obrad

Sprawozdanie zarządu

Sprawozdanie finansowe za 2008 rok

Protokół z obrad

 

 

wykonanie - hosting - obsługa

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju i Edukacji Dzieci Wiejskich przy S.P. im. Adama Mickiewicza w Umiastowie