Kadra

Grażyna Pytkowska - dyrektor szkoły, wychowawca klasy III

Monika Słomińska - Wychowawca grupy przedszkolnej

Iwona Żochowska - Wychowawca I klasy

Agata Wysmolińska - Wychowawca II klasy

Ks. Krzysztof Pietrzyk - Religia grupa "0"

Barbara Pielas - Religia kl.I-III

Angelika Mazurek-Zacharek - Nauczyciel języka angielskiego

Joanna Ogrodzka - Logopeda

 

wykonanie - hosting - obsługa

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju i Edukacji Dzieci Wiejskich przy S.P. im. Adama Mickiewicza w Umiastowie