MENU

Kadra

Grażyna Pytkowska - dyrektor szkoły, wychowawca klasy III

Beata Truszkowska - wychowawca kl. II

Agata Wysmolińska - wychowawca kl. I

Monika Słomińska - wychowawca grupy przedszkolnej

Angelika Mazurek-Zacharek - nauczyciel języka angielskiego

Joanna Ogrodzka - logopeda

Barbara Pielas - religia kl. I - III

Ks. Krzysztof Pietrzyk - religia oddział "0"

 

wykonanie - hosting - obsługa

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju i Edukacji Dzieci Wiejskich przy S.P. im. Adama Mickiewicza w Umiastowie